"Tsy hiamboho adidy aho Mon Général"- 5 fevrier 1975