Blue Flower

Richard Ratsimandrava

21 mars 1931 - 11 février 1975


Richard Ratsimandrava
Ny "Fanahy mahaolona " nentim-paharazana , hijoroana amin'ny maha-malagasy, no fenitry ny Kolonely Ratsimandrava hitondrana ny Tany sy ny Fanjakana miorim-paka amin'ny Fokonolona.

Sarobidy taminy ny Fiandrianam-pirenena. Fifanakalozan-kevitra no nihainoany hatrany ny hevitr'ireo natonony sy ireo nanatona azy amim-pifaliana.