Blue Flower

MAMA 
FOLO TAONA SAHADY IZAY

Folo taona sahady izay Mandeha ny fotoana Banga eo amin'ny fiainanay ianao
*Betsaka ny olana Nolalovanay Satria tsy teo intsony ianao Niainga tamin'ny Tsy nisy izahay Tamin'ny fahalasanao Tsy nataonay nahakivy Anefa ny fahasahiranana Fa vao mainka nampitraka Nijoro izahay Nanarina Namboatra ny fiainana manontolo
Betsaka ny zavatra vitanao Taminay Tsy ho adinoina mandrakizay
Lova tsara ho anay Zanaka Ny fikarakarana rehetra nataonao
Matoky izahay Amin'ny fitantanan'Andriamanitra Isan'andro
Ankehitriny Misokatra tsikelikely Ny masoandro
Masoandro mibaliaka Izay manazava ny sainay Tamin'ny fitiavanao anay
nosoratan'i Danielle Maryse RATSIMANDRAVA Febroary 2011