Blue Flower

TSY ADINOINA
Na dia eo aza ny fisarahana Tsy adinoina ireo fotoana mamy niarahana Misoritra ato an-tsaiko sy ato am-poko Ireo tsiaro mampisento ka tsy foiko
Ny fahaizanao mahandro sakafo Raha vidina mety ho lafo Nisy endrika, tsiro ary hanitra Fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ny "clafoutis" fanaonao Ny "canard aux navets" tsy adinoko Teo am-bavako foana ny hoe "ny ahy ampiako"
Nomenao toro-hevitra feno fahendrena Ny fanarahana azy ireo ekena Hoy ianao zava-dehibe ny fianarana Tsy azo lavina fa antoky ny fivelarana
Teo ny fitiavanao mamaky boky sy gazety Fikolokoloin-tsaina hitako tena mety Nampirisihanao koa aho tamin'ny famakiana Marina ilay teninao hoe "mahaliana"
Mbola kely aho voan'ny tifoidra Ny fitiavanao tsy nifindra Teo foana ianao nampahery Ary tsy nampahafantarinao izany hoe irery
Mipetraka an-tsaiko koa Ireo asa soa an-tsitrapo Teo amin'ny Fiangonana sy fiaraha-monina Marina daholo izany fa tsy noforonina
Vehivavy nanampy olona Vehivavy tsy natahotra tolona Vehivavy tsy nanambony tena Vehivavy nanetry tena
Raha amiko dia tonga lafatra Teo anilanao izaho nahatsiaro sambatra
Maryse RANDRIANASOLO Marsa 2011